Aïda Colmenero Dïaz’s “She Poems” closes off the JOMBA! 2021 festival (Photograph Supplied)

Returning to this year’s JOMBA! is Spanish recipient of the Pina Bausch fellowship 2021 for dance and choreography, and for her lifetime commitment to the dialogue on decolonization: Aïda Colmenero Dïaz, with She Poems.

Described as a collection of dance pieces/short films and photographs, She Poems is a multimedia feast…

A screenshot from the Long Form Winner “Yin Yang” by Femi Adebajo and Ridwan Rasheed

Ukubuka amafomu amade akhethiwe ayishumi asebenza ohlelweni olwenziwe kabusha lwe-JOMBA, i-Open Horizons, imicabango eminingi yagcwala emqondweni wami — yini esiyitholile kuCovid mayelana nokwenza umdanso? Yini esilahlekile? Ingabe lo msebenzi uyajabulisa futhi uyaheha? Ngingakunakekela kakhulu kangakanani ukubukela kwesikrini? Ngabe abadansi abancane abasina bazosinda ekuhlukanisweni nokusebenza bodwa? …

isithombe esivela ku “NEVERLAND” kaThami Majela

Izinkinga eziphathelene nokugula ngengqondo zivame ukuphenduka izindlela zokuhlekisa ngabantu, kuyilapho ukongiwa kwemvelo kuphila ezindebeni zabantu kuphela. Angikwazanga ukuhlala esitulweni sami ngesikhathi sokuhlolwa kwemisebenzi yokubambisana kuhlelo lwe “JOMBA! and Crossings”.

Kulolu hlelo kwakukhona iNEVERLAND kaSylvester Thamsanqa Majela eyayithonywe uPeter Pan kaJM Barrie noLeaving Neverland kaMichael Jackson, bobabili babephenya ukuthi ukucabanga kukuthinta…

A scene from “ONDA — into the unknown” presented as part of the 23rd JOMBA! Contemporary Dance Experience

ONDA — into the unknown is a collaborative piece by Hannah Ma and Sebastian M. Purfürst with the hannahma dance company (Germany) featuring on the “European and American Crossings” platform, forming part of the 23rd JOMBA! Contemporary Dance Experience. …

A scene from Hediyeh Azma “Saraab” which features as part of the “I m/Material” curated package for JOMBA! 2021 (Photograph Supplied)

Moving between fiction and reality, the eight films in I m/Material, presented on the Indian Crossings platform on JOMBA!, use space to evoke emotional experiences through dance. …

An image from “She Poems” which closes this year’s JOMBA! Festival (Photograph supplied)

Begun in 2013, She Poems is a Contemporary Art project inspired by poems written by women and created and produced in Africa. The series is created by Aïda Colmenero Dïaz (Madrid, Spain) in collaboration with a diverse range of female African artists from across the continent including Khadija Nasibu and…

Aïda Colmenero Dïaz presents her curated “She Poems” as part of the 23rd JOMBA! Contemporary Dance Experience (Photograph Supplied)

The dance can reveal everything mysterious that is hidden in music, and it has the additional merit of being human and palpable. Dancing is poetry with arms and legs - Charles Baudelaire

When I read the programme for the JOMBA! Contemporary Dance Experience, the performance She Poems immediately stood out…

Jabu Siphika and Mthoko Mkhwanazi perform a mesmerising duet in Manuel’s “Unhinged” (Photograph by Val Adamson)

Through both Unhinged and Al-Kitab the themes of religion, mental health, and freedom are explored through the medium of dance, spoken word and movement on screen. Both an inspiring pleasure to watch; enhanced by the change of scenery, use of visual effects, and enchanting, tense soundscapes.

Al-Kitab draws on South…

Flatfoot Dance Company perform in Yaseen Manuel’s “Unhinged” at JOMBA! 2021 (photograph by Val Adamson)

The 2021 Mellon Artist in Residence, Yaseen Manuel, presented two films on the digital JOMBA! stage in collaboration with the Flatfoot Dance Company. Al-Kitab and Unhinged document the inner discord of transgressive identity and contending with alternative realities. Manuel’s choreography sustains tension and embodies the perpetual internal conflict of multiplicity.

JOMBA! Contemporary Dance Experience

23rd annual JOMBA! Contemporary Dance Experience 24 August – 5 September 2021 (digital festival)

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store